fbpx

Hvad kan jeg hjælpe dig med:

Jeg kan i samarbejde med dig:

 Skabe den forandring du ønsker:

 • At du får mere forståelse.
 • At du finder løsninger og grænsen.
 • At du får indsigt i dine vanskeligheder.
 • At du bliver mere omsorgsfuld overfor dig selv og andre.

Så du bliver langt mere tilfreds med din tilværelse.

Sammen kan vi blive tydelige omkring hvilke forandringer, der kan få stor  betydning for dig og hvordan du kan finde en mere konstruktiv vej til tilfredshed i dit liv.

Erfaring som psykoterapeut:

I de sidste mange år, har jeg beskæftiget mig med psykoterapi.

At være i dialog med mennesker omkring, at finde andre handlemuligheder til deres udfordringer.

Være empatisk  og lytte til de belastninger og problemer der kan opstå i livet.

Samt at hjælpe med at finde perspektiv, forståelse og handlemuligheder.

Jeg vil også gerne hjælpe dig. Tag kontakt ved at trykke på knappen nedenfor.

Etik:

Jeg følger naturligvis de etiske retningslinjer der er udarbejdet af Dansk Psykoterapeutforening.

Ligesom jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Problemer:

Er det blevet utydeligt, hvad det er du gerne vil og hvordan du skal komme derhen. Lad os sætte et fokus på dig og sammen finde din retning og løsning.

Dine udfordringer kan have mange vinkler:

 • Har du et ønske om, at din hverdag skal være mere meningsfuld?
 • Er du ensom og har et ønske om at bryde med det?
 • Står du foran et skift i din tilværelse, hvor det er svært at tage en beslutning?
 • Er uro ved at overtage i dagligdagen?
 • Er livskvaliteten blevet utydelig eller er den helt forsvundet?
 • Har du glemt dig selv på bekostning af andre?
 • Er dine personlige grænser blevet mere flydende og måske overskredet?

Samt selvfølgelig mange andre problemer og besværligheder, du er altid velkommen til at rette henvendelse, også selvom du er i tvivl om psykoterapi er det rigtige for dig. Kontakt mig her.

Vi taler sammen.

Igennem 20 års arbejde med psykoterapi og samtaler, er mange ting blevet særdeles tydelige.

Blandt andet er min interesse kun blevet større for arbejdet med psykologiske processer og metoder.

Jeg har en lang erfaring indenfor samarbejdet med mennesker som ikke altid ved, hvad de præcist ønsker.

De ved blot at den tilstand de befinder sig i , ikke kan  forsætte.

Så ønsket om at få hjælp til:

 • At undersøge en uønsket adfærd.
 • Håndteret en følelse.
 • Set på et livsmønster.
 • Løst et dilemma.                          
 • At livet gentager sig.
 • At angst, stress eller usikkerhed fylder for meget.

Eller noget helt andet, gør at en tid bestilles. Et eksempel på en anden problematik kan være indenfor:

Afhængighed

Jeg har som psykoterapeut meget erfaring indenfor arbejdet med afhængighed. Det kan være misbrug af mange forskellige ting ex. arbejde, shopping, sex, ludomani, sport og rusmidler.

Men fælles for symptomerne er, at du gør noget andet end du har behov for.

At dette laver skader og manglende balance, både for den misbrugende selv, men også for de pårørende der står magtesløse ved siden af. I alle udviklingsstadier af et misbrug, kommer de pårørende på et overarbejde, som er præget af gentagne håb, skuffelser og mange andre følelser.

 Vejen tilbage kan være svær at finde og snørklet at gå. Jeg har meget erfaring, som psykoterapeut i afhængighedens cyklus og udviklingen heraf. 

Hvis du eller en pårørende har brug for hjælp kan i kontakte mig.

I samtalen opnår  vi et trygt og tillidsfuldt terapeutisk rum. Hvor mange sårbare ting kommer frem på en nænsom måde. Dette har jeg en stor respekt og ydmyghed overfor, i relationen med andre mennesker.

At ændre sig, kræver mod, tillid  og  tryghed. At få undersøgt sårbarhederne ved hjælp af psykoterapi samt at få dem behandlet, så de ikke længere forstyrre i tilværelsen.

En psykoterapeutisk session er en kombination af flere elementer.

 • En kontrakt om hvad vi skal tale om.
 • En analyse/undersøgelse af problematikken
 •  Deraf et arbejde i form af en Psykodynamisk metode som giver en konstruktiv indsigt og viden.

Altid i et samarbejde om hvilke emner, vi arbejder med.
Hvis du vil læse mere om mig, kan du gøre det her.

Jeg er ikke klinisk centeret om en bestemt faglig retning.  Dog  er jeg primært optaget af og funderet i den schema terapeutiske metode. Den har sin rod og oprindelse i flere faglige psykoterapeutiske retninger, blandt andet den kognitive tilgang.

Jeg er meget optaget af  livsmønstre/-reaktioner som skaber uhensigtsmæssig adfærd og til tider også meget destruktive livstemaer og mistrivsel.

Metoden kan hurtigt og effektivt se det uønskede mønster samt hvorfor mønsteret fylder så meget i tilværelsen. Dette kan skabe en forståelse af hvorfor nogle ting gentager sig selv.

Vi finder din vej sammen, så du får mest muligt ud af dit ønske om forandringen.

Jeg følger naturligvis de etiske retningslinjer der er udarbejdet af Dansk Psykoterapeutforening.

Du er altid velkommen til at tage kontakt – også til en uforpligtende samtale, vedrørende om psykoterapi er det rette for dig.

Igennem 20 års arbejde med terapeutiske samtaler og behandling, er flere ting blevet tydelige for mig. Jeg er optaget af hvordan vi gentager destruktive mønstre i livet igen og igen.

Det kan være at Du har været i et konfliktfyldt forhold og gerne vil forstår hvordan man bryder ud af mønstret.

Det kan være besværligt at bryde et mønster af afhængighed- hvad enten det er dit eget eller en pårørende.   

Jeg er tilhænger af “relation før metode” og tror at du kan have nok så mange teorier bag dig, men er du ikke i stand til at være i kontakt og  på niveau, kommer der intet ud af behandlingen og samtalen.

Dermed ikke sagt at jeg ikke syntes at uddannelse er vigtigt.  Jeg betragter det som en nødvendig forudsætning, at jeg har en uddannelse bag mig, indenfor flere psykoterapeutiske retninger, når du indgår i et samarbejde med mig, for at det har en effekt.

Jeg har en lang erfaring inden for samarbejdet med mennesker, som ikke altid ved hvad de præcist ønsker. De ved blot at det eller den tilstand de befinder sig i , ikke kan bliver ved med at forsætte. Derfor retter de henvendelse mod mig som psykoterapeut.

Vi opnår en tryg og tillidsfuld samtale, hvor mange sårbare ting kommer frem på en nænsom måde, hvilket jeg holder mest af i relationen med andre mennesker.

Jeg er ikke fastlagt i en metode, men jeg er primært optaget af og funderet i den schema terapeutiske metode. Da den giver hurtigst og bedst mening for den enkelte individ.

Vi finder din vej sammen, så du får mest muligt ud af dit ønske om forandringen.

Jeg følger naturligvis de etiske retningslinjer der er udarbejdet af Dansk Psykoterapeutforening.

Samtale om det der kan hjælpe dig. bliv tilfreds nu.